Słów kilka

Nazywam się Jolanta Katarzyna Karolczuk.

Jestem certyfikowanym coachem/trenerem i mediatorem oraz szkoleniowcem i wykładowcą akademickim.

Od zawsze pragnęłam pomagać ludziom i obecnie realizuję to marzenie. Uważam, że  pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat tej jednej osoby.

Z wykształcenia jestem ekonomistą i aby uzupełnić wiedzę o aspekty psychologiczne uczestniczyłam w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach, studiach podyplomowych, m.in. terapia schematów, metoda Gestalt, trening umiejętności społecznych, interwencja kryzysowa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wiedzy o uzależnieniach, i.in.  Ukończyłam trening intrapsychiczny i interpersonalny oraz warsztaty pracy z jednostką i grupą.

Prywatnie podróżuję, wędruję po górach, dużo czytam, mam wspaniałą rodzinę, psa i kota oraz wiele planów do zrealizowania.

Oferta

Coaching jest prostą i efektywną metodą rozwoju osobistego, dzięki której Klient i coach tworzą porozumienie, którego celem jest szeroko rozumiany rozwój w tym poprawienie efektywności działania, podniesienie kompetencji, przejęcie odpowiedzialności przez Klienta za własne działania, zachowania i plany.
Coach motywuje i inspiruje Klienta, aby osiągnął te cele, które sobie wyznaczył lub pomaga wyznaczyć cele i wypracowuje narzędzia pomocne na drodze do ich realizacji.

Specjalizuję się w coachingu/treningu w pracy z:

 • Emocjami, w tym destrukcyjnymi
 • Przekonaniami i nawykami
 • Destruktywnym dzieciństwem
 • Wewnętrznym krytykiem i natłokiem myśli
 • Określeniem własnej drogi życiowej,
 • Konkretyzacją wyznaczonych celów i zadań
 • Budżetowaniem i realizacją planów
 • Zarządzanie czasem i planowaniem
 • Stresem, stresorami dnia codziennego
 • Osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi
 • Zmianą podejścia do własnych ograniczeń

Miejscem, gdzie masz najwięcej do zrobienia jesteś, Ty sam

Kurt Tepperwein

KLIENT ZINSTYTUCJONALIZOWANY

 • Szkolenia i warsztaty z technik sprzedażowych
 • Metody pozyskiwania klienta i kształtowania relacji biznesowych
 • Profesjonalnej obsługi klienta
 • Technik motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
 • Wspieranie rad nauczycielskich i rodziców

KLIENT INDYWIDUALNY

 • Life coaching, rodzinny i społeczny
 • Poradnictwo dla par
 • Coaching kariery

Mediacja

Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu.

Zasady mediacji, które obowiązuję mediatora: dobrowolność, bezstronność, poufność, neutralność, akceptowalność.

Mediacja:

 • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
 • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
 • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
 • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym wskutek zawarcia ugody przed mediatorem.

Finałem procesu mediacji jest ugoda zawarta przez strony sporu.

Wymaga ona zatwierdzenia przez sąd, by mogła uzyskać moc prawną ugody sądowej, tzn. by mogła wywoływać takie same skutki, jak w przypadku, gdyby strony zawarły ugodę przed sądem.

W sprawach pozasądowych ugoda stanowi porozumienie pomiędzy stronami sporu, w praktyce – polubowne rozwiązanie konfliktu i bazę do nowego, lepszego życia.

Specjalizuje się w mediacjach:

Sądowych i pozasądowych: cywilnych, przedrozwodowych, rozwodowych, rodzinnych, majątkowych, pracowniczych, i.in.

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE MOJEJ OFERTY – POZOSTAW NUMER TELEFONU – ODZWONIĘ

ZOSTAW NUMER

Kontakt

Jolanta Katarzyna Karolczuk

tel. 048 666 273 361

coachsanok@gmail.com

Wyślij wiadomość